• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Creative’s : What’s Wrong?


Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 330,00 ฿
Discount: -60,00 ฿
Description

 

เกมลับสมองที่จะมาช่วยน้อง ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฝึกสมาธิ และฝึกในเรื่องของการสื่อสารทางการพูด ภาพที่ผิดทั้ง 24 ภาพจาก 4 การ์ด จะต้องถูกนำมาแก้ไข โดยน้อง ๆ จะต้องนำภาพที่ถูกต้องมาวางไว้ในตำแหน่งที่ผิด ในเกมนี้ น้อง ๆ สามารถหาเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นด้วยได้ โดยใครสามารถแก้ไขภาพในการ์ดของตัวเองได้ครบหมดก่อน ก็เป็นผู้ชนะ เหมาะกับน้องอายุ 3 ปีขึ้นไป

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com