• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Kumon 2-3-4 : My Book of EASY MAZES


Base price: 295,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 275,00 ฿
Discount: -20,00 ฿
Description

 

1 เล่ม มี 80 หน้า

เป็นเล่มต่อจากเล่ม My First Book of TRACING โดยจะยากขึ้นอีกนิด เป็นการฝึกบังคับนิ้วในการลากเส้นอย่างง่าย โดยการเล่นเกมหาทางออก  ซึ่งเมื่อน้อง ๆ สามารถลากเส้นได้ดี น้องก็จะสามารถเขียนตัวอักษรได้ดี เป็นการฝึกน้องๆ ในการเริ่มต้นเขียนค่ะ

 

เกมหาทางออกนี้ นอกจากจะฝึกการลากเส้นแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล ทั้งยังฝึกให้น้องฝึกการลองผิดลองถูก เพราะกว่าจะหาทางออกที่ถูกต้องได้ น้อง ๆ อาจจะต้องหลงทาง คุณแม่จะมีส่วนมากในการสอนเพิ่มเติมค่ะ โดยการให้กำลังใจคอยช่วยน้องให้พยายามทดลองหาเส้นทางใหม่ ทำให้น้องได้รู้จักความผิดหวัง และรู้จักความพยายามในการเริ่มต้นหาทางออกใหม่ จนสุดท้ายก็สำเร็จ ทำให้น้องเป็นคนที่มีความพยายาม เป็นเด็กช่างสังเกต และมีมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้วย นอกจากนั้นยังได้ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ ในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยค่ะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนต่อไปนะคะ

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com