• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Kumon 2-3-4 : My First Book of TRACING


Base price: 295,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 275,00 ฿
Discount: -20,00 ฿
Description

 

1 เล่ม มี 80 หน้า

ฝึกให้น้องๆ ลากเส้นค่ะ โดยจะเริ่มต้นจากเส้นตรงสั้น ๆ ก่อนค่ะ ซึ่งง่ายที่สุด และจะมีเพิ่มทักษะที่ยากขึ้นคือ เส้นซิกแซก เส้นโค้ง ลูกคลื่นต่างๆค่ะ และเมื่อน้องคล่องขึ้น เส้นที่ลากก็จะแคบขึ้น และเส้นก็จะยาวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะ

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เริ่มหัดจับดินสอเป็นครั้งแรก หรือยังลากเส้นไม่คล่องนะคะ ด้วยการฝึกอย่างนี้ น้องจะพร้อมสำหรับการเขียนตัวหนังสือ และตัวเลขต่อไปนะคะ

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com