• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Pre-Primary English & Math & Science (Ages 5-7)


Base price: 255,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 255,00 ฿
Discount:
Description

 

หนังสือชุดนี้จะช่วยให้น้องอนุบาลสามารถขึ้นชั้นประถมด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ ช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ

ที่จำเป็นด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายมากมายในเล่ม 3 เล่มครบทุกทักษะทั้งอังกฤษ คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ทั้งสนุกสนานและมีประสิทธิภาพค่ะ พร้อมเฉลยท้ายเล่มด้วยค่ะ

ขนาด 19 * 26 ซม

จำนวนหน้า English & Math 136 หน้าต่อเล่ม Science 96 หน้า

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com