• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Pre-Primary Grammar (Ages 5-7)


Base price: 85,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 85,00 ฿
Discount:
Description

 

แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้น้องอนุบาลสามารถขึ้นชั้นประถมด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ ช่วยฝึกทักษะให้น้องสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายมากมายในเล่ม ทั้งสนุกสนานและมีประสิทธิภาพค่ะ พร้อมเฉลยท้ายเล่มด้วยค่ะ

ขนาด 19 * 26 ซม

จำนวนหน้า 96 หน้า

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com