• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Summer Review & Prep

 

Kumon Summer Review & Prep เป็นแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป

สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละเล่มจะมีหัวข้อแนะนำหนังสือที่ควรอ่าน

มีตารางสำหรับบอกความสำเร็จว่าสำเร็จไปกี่ขั้นตอน โดยใช้สติ๊กเกอร์เป็นตัวบอกระดับ 

หนังสือมีกิจกรรมสนุก ๆ สีสันสดใส ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ในขั้นต่อ ๆ ไปค่ะ

ขนาดหนังสือ 8.5" x 11" จำนวน 96 หน้า

Summer Review & Prep

Summer Review and Prep K-1

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป

Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 300,00 ฿
Discount: -90,00 ฿

Summer Review and Prep 4-5

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป ...

Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 300,00 ฿
Discount: -90,00 ฿

Summer Review and Prep 3-4

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป ...

Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 390,00 ฿
Discount:

Summer Review and Prep 2-3

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป ...

Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 300,00 ฿
Discount: -90,00 ฿

Summer Review and Prep 1-2

แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั้นต่อไป ...

Base price: 390,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 300,00 ฿
Discount: -90,00 ฿
 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com

....